Commissies

TAC

 
Dit is de buitenploeg die voor het onderhoud zorgt binnen en buiten. Wil je een bijdrage leveren aan deze club, toetreden tot deze club of heb je vragen of opmerkingen op dat gebied, mail naar [email protected]
 
De ploeg bestaat uit:
Walter Leijtens, Eric Kuijpers, Ben van Linder, Jo van Brunschot, Martin Verhagen, Hans Bakker, Peter van Giersbergen, Ger de Goede en Gunnar Johannesson.
 
 
     
Technische commissie
 
De TC is verantwoordelijk voor trainingen, competitie, beschikbaarheid banen en de totale activiteitenkalender. Jeugdzaken vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de TC. 
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Koen Kamphorst Bestuurslid   [email protected]
J.V.H.M. Verhagen competitie (VCL)    
Joop Akkermans training / toernooien    
BHV en Reanimatie (inclusief AED) diploma's
 
Deze personen hebben een BHV en/of Reanimatie+AED diploma.
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Eric Kuijpers BHV    
Emy Hermans BHV    
Peter Thomas Reanimatie + AED    
Pieter Looijse Reanimatie + AED    
Corine van Zantvliet Reanimatie + AED    
Elly Berkelmans Reanimatie + AED    
Riens van Raaij Reanimatie + AED    
Ilse Broeren Reanimatie + AED    
Wanda Diederiks Reanimatie + AED    
Elly Ertinger Reanimatie + AED    
Germijn Kamphorst Reanimatie + AED    
Mascha van Ham Reanimatie + AED    
Hedwig Roelofs Reanimatie + AED    
Lies van Dobbenburgh Reanimatie + AED    
Jeugdcommissie
 
Dit is de commissie die alle activiteiten en training en competitie voor de jeugd organiseert. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het Whoz Next team Just4You . De commissie is te bereiken onder [email protected]
De leden van de commissie zijn:
Anna Zwezerijnen, Merlijn Pasteuning, Irma Kuijs en Wietske Kuip
 
 
 
Open Thadia toernooi
 
Deze commissie organiseert het Open Thadia toernooi voor senioren. Ook oud-lid Mariëlle Neijzen maakt deel uit van deze commissie.
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Joop Akkermans Voorzitter   e-mail
Jan Hoofd      
Mascha van Ham      
Maurice Lamberigts      
Koen Kamphorst      
Marielle van Rooij      
Himmy de Vries      
Elly Berkelmans      
Eric Nabbe      
 
Open Rollertoernooi
 

Al sinds 4 oktober 1995 heeft de stichting Rolstoeltennis Thadia het doel om het rolstoeltennis in de omgeving van Den Bosch te promoten.

Eén van de activiteiten is het organiseren van wekelijkse training door een ervaren trainster. Het maximaal aantal deelnemers dat aan de trainingen mee doet is ongeveer 20 personen. De training wordt ingedeeld in groepen van maximaal 8 personen op 2 banen.                     

Een jeugdgroep en afhankelijk van het aantal deelnemers 1 of 2 groepen met volwassenen die ingedeeld zijn op sterkte. Deze trainingen vinden plaats in Tennishal De Braken te Boxtel, in de maanden mei en juni op woensdagavond en in de maanden september t/m april op zaterdagochtend. Naast de training worden er jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd.

Het Nieuwjaars Roller Dubbel Toernooi in tennishal De Braken.

Een Mix Roller Dubbel Toernooi op het tennispark van TV Thadia.

Het Stefanie Coppens Integratie Toernooi (roller-loper), op het park van TV Thadia.

Informatie is te vinden op de website www.rolstoeltennis.nl. Via e-mail zijn we bereikbaar op [email protected] en telefonisch op 06-37229615.

Samenstelling commissie:
Toon Berkelmans, Riens van Raaij, Leni Peeters-Verbeek, Linda Tops, Femke Widlak- van Eijk, Patricia de Bont, Jules Noot, Katrien van Roon, Jos van Poorten en Mark Slijkhuis
 
35+ FIT Invitatietoernooicommissie
 
Deze commissie organiseert het jaarlijkse FIT 35+ Invitatietoernooi.
 
Iedere Thadiaan die in 2019 al 35 is - of wordt - mag deelnemen aan dit invitatietoernooi.
Nodig iemand uit als partner om samen Fun-In-Tennis te hebben, dit mag ook iemand zijn die géén lid is van een tennisvereniging.
 
Er kan in één onderdeel ingeschreven worden: DD, HD, GD
Bij de indeling wordt rekening gehouden met sterkte en leeftijd van de deelnemers. 
Op deze manier zorgen wij voor sportieve en gezellige ontmoetingen op de baan en in het clubhuis.
 
Voor contact met de organisatoren met van dit toernooi stuur je een mail naar [email protected].
 
De vertegenwoordigers van de commissie zijn: Michèl Verhagen, Gino Koene, Jozien Verhagen, Jeroen Bot, Louis van der Vloet.
 
 
 
Interne wintercompetitie
 
Organisatie interne competitie op dinsdag avond
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Louis van der Vloet     e-mail
 
Sponsorcommissie
 
Sport en sponsoring zijn in deze tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naast de inkomsten uit contributie zijn sponsorinkomstenonontbeerlijk voor een gezonde exploitatie van onze club. Sponsoring is een goede manier om jouw bedrijf te presenteren bij eenbreed publiek en je naamsbekendheid te vergroten. Daarbij moet je niet alleen denken aan onze leden, die veelal uit Sint-Michielsgestel komen,maar ook aan bezoekende competitieteams en bijbehorende toeschouwers uit de regio. Wil je eens verder praten over de mogelijkhedenvoor jouw bedrijf of ben je reeds geïnteresseerd in sponsoring van onze actieve tennisclub Thadia? Dan kun je contact opnemen door een e-mailte sturen naar [email protected] 
 
Leden sponsorcommissie TV Thadia
Eric van Rooy, Paul v/d Meijden,Theobert van Boven, Willem van Lamoen, Onno Mallant, Marcel van Tilburg, Pam Stokvis
 
Administratie en automatisering
 
Deze mensen hebben elk hun eigen takenpakket op administratief gebied.
 
De ledenadministratie is via mail te bereiken op [email protected] 
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Cecile van Alebeek Ledenadministratie    
Frits Maas Website beheer    
Kascommissie
 
Deze commissie controleert de administratie/penningmeester voorafgaand aan het definitief maken van de jaarrekening tijdens de ALV.
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Chris Reemer      
Jan Hoofd      
SHV en Instructie Verantwoord Alcoholgebruik
 
Hier staan de SHV leidinggevende en de certificaathouders IVA vermeld.
 
PR Commissie
 
Promotie en externe communicatie
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Pim van der Aa Voorzitter    
Stefan Kapteijns      
Beike Looijse