ALV 27 maart 2019

05 maart 2019

Hallo iedereen,

27 maart om 20.00 start de ALV in het clubhuis van Thadia. De bestuursleden zullen zoals gebruikelijk een kort overzicht geven van de belangrijkste zaken van  hun portefeuille. De volgende punten staan op de agenda:

1. Notulen ALV 2018
2. Baten en lasten overzicht
3. Begroting 2019
4. Verslag kascommissie
5. Ledenverloop en contributie 2019
6. TC 
7. TAC
8. Verkiezen voorzitter
9. Verkiezen bestuurslid
10. Rondvraag

Zou je het zelf ook leuk vinden om in het bestuur te komen, dan is dit hét moment om je aan te melden als bestuurslid. Reageer dan even op deze mail dan nemen we daar ruim voor de ALV nog contact over op. 

De notulen van de vorige ALV en de statuten vind je o.a. in de bijlage van dit bericht. Wil je graag vooraf inzicht in de jaarcijfers, geef dit dan even aan via [email protected] Dan sturen we je de cijfers toe. 

Groeten,
Het Bestuur

Statuten Thadia Notulen ALV september 2018

Nieuwscategorieën