Algemene voorwaarden training

ALGEMENE VOORWAARDEN tennistraining TV Thadia.

1. De zomertrainingen vinden plaats in de periode april tot oktober, de wintertrainingen vinden plaats van oktober tot april. Tijdens deze periode wordt een lesprogramma gevolgd van 18 lessen voor de jeugd en 16 lessen voor de volwassenen.

2. Een volledig lesuur bestaat uit 50 minuten.

3. Als lessen uitvallen door het weer worden op het einde van de cursus volgens de volgende regel lessen ingehaald:
voor 2 lessen die wegens weersomstandigheden komen te vervallen, krijgt u één inhaal les met een maximum van 2 inhaallessen.

4. Bij verhindering van de train(st)er zal deze u hiervan vooraf telefonisch/sms/whatsapp op de hoogte brengen. In principe wordt er altijd voor een vervangende train(st)er gezorgd. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan worden deze lessen volledig ingehaald.

5. Indien u zelf verhinderd bent, of door een blessure de training niet kunt volgen, heeft u geen recht om deze les in te halen.

6. Bij een blessure, die opgelopen is gedurende het seizoen, waardoor er geen trainingen meer door u gevolgd kunnen worden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie of korting op de trainingskosten. Het volledige bedrag zoals op het inschrijfformulier vermeldt, zal via ClubCollect worden aangeboden. U dient hier direct op te reageren en akkoord te geven voor de afschrijving. Er mag natuurlijk een vervanger invallen die de open gevallen plaats inneemt.

7. Indeling van de groepen gebeurt in eerste instantie op niveau. In het veld “opmerkingen”, op het inschrijfformulier, mag je maximaal 2 vriendjes of vriendinnetjes opgeven met wie je graag in de groep zou willen trainen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met je opgave maar we kunnen niet altijd aan alle verzoeken voldoen. Het gaat hierbij om niveau, verhindering, groepsgrootte etc.

8. Wanneer u kiest voor 2x in de week trainen, betaalt u de prijs voor het soort groep waarin uw kind is ingedeeld.

9. Voor deelname aan de training dient u lid te zijn van T.V. Thadia. Uitzondering zijn kinderen die deelnemen aan een door de club georganiseerde introductiecursus.

10. Thadia streeft naar een optimale groepsindeling. Lukt het niet om aan deze aantallen per groep te voldoen dan behoudt Thadia zich het recht voor om de training qua tijd aan te passen aan de groepsgrootte.

11. In het jaar waarin je training volgt, ben je dus het hele jaar lid van Thadia.

Door het inschrijfformulier volledig, juist en tijdig in te dienen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden tennistraining die onderdeel uitmaken van het inschrijfformulier.