Gemeenschappelijke verkenning

Zoals jullie in de mail van de besturen op 14 augustus hebben kunnen lezen zijn, met een energieke kick-off in de Ruwenberg, net voor de zomer de eerste werkgroepen van start gegaan. Deze werkgroepen voeren de eerste verkennende activiteiten uit. Deze werkgroepen zijn:

Locatie: Delegaties van de besturen, waaronder de voorzitters van de verenigingen, verken nen samen met de Gemeente welke mogelijke locaties en denkrichtingen er zijn. Zij hebben kennis gemaakt met de nieuwe wethouder Bert van Drunen.  De wethouder is enthousiast over het initiatief. Om een goed beeld te krijgen van beide verenigingen is een delegatie van het College van B & W bij beide verenigingen op bezoek geweest op donderdag 22 september 2022. 

Werkgroep accommodatie: deze werkgroep is bezig met een doorkijk naar ons ideale tennispark. Hierbij wordt gekeken naar de plussen en minnen van de huidige parken en ook de input van de andere werkgroepen en de leden (door middel van de enquête) wordt hierin meegenomen. 

Werkgroep financiën: deze werkgroep zorgt voor een transparant inzicht in de financiële gezondheid van beide verenigingen, los van elkaar en gezamenlijk. Naast de actuele stand van zaken wordt er gekeken naar de toekomst; hoe ziet de meerjarenbegroting eruit voor de verschillende opties en wat zijn de financiële consequenties van wensen die we hebben als leden. 

Werkgroep communicatie: deze werkgroep richt zich op het informeren en betrekken van alle leden. Naast de nieuwsbrief is de communicatie werkgroep bezig met de ledenenquête, om een goed beeld te krijgen van wat de leden op dit moment waarderen bij hun verenigingen, wat zij graag beter willen zien en welke wensen zij hebben naast het tennissen (en Padel) in Gestel in de komende 10 jaar.

Projectgroep: om de besturen te ondersteunen en te zorgen dat alle werkgroepen goed op elkaar aansluiten, is er een projectgroep opgericht die samen met een externe begeleider van de KNLTB het proces begeleid. Dit proces bestaat uit een aantal stappen (zie schema 1). 

Het proces: Op dit moment zijn we als verenigingen nog in de oriëntatiefase. De verkenningen die we in deze fase doen hebben als doel de leden goed te kunnen informeren tijdens een ALV (bij beide verenigingen), waarvoor het streven is om deze in het eerste kwartaal van 2023 te laten plaatsvinden. Onderdeel van deze fase is een ledenenquête waarmee we alle leden vragen hun ervaringen en suggesties te delen. In de ALV’s bespreken we met elkaar de uitkomsten van de werkgroepen en zal een concreet voorstel van het bestuur voor de vervolgstappen worden besproken. Hier mogen de leden zich over uitspreken.

Met dit proces werken we zorgvuldig toe naar de formele keuzemomenten die de leden van de twee verenigingen hebben. In het schema gaan we uit van een samensmelting van de twee verenigingen, zoals jullie hebben kunnen lezen is dat de ambitie waarmee we dit proces gestart zijn. Daarmee is dit nog geen besluit: door in een aantal stappen met elkaar verschillende onderwerpen verder uit te diepen, zal duidelijk worden of en hoe een samensmelting succesvol kan zijn. Hierin hebben de leden, zoals aangegeven, het laatste woord.