Samen naar één Gestelse tennisvereniging; waarom?

Aan het woord zijn de voorzitters van de twee besturen: Koen Kamphorst en Joost Hermans. De gesprekken om het samengaan van de twee Gestelse Tennisverenigingen te verkennen zijn gestart vanuit ambitie. Zowel Thadia als de Beek zijn verenigingen met een eigen betrokken groep leden en voor dit moment goede faciliteiten. Maar kijken we naar de toekomst dan zien we leden aantallen onder druk staan, de banen capaciteit (te) beperkt is voor ondermeer de competitie, het steeds lastiger is goede trainers te vinden en te houden. Voor de nabije toekomst zijn er omvangrijke investeringswensen in banen, clubhuizen en niet te vergeten Padel die vragen om ruimte (fysiek en financieel). De opkomst van Padel is een kans en een risico: zonder Padelbanen lopen we een groot risico leden te verliezen, met Padelbanen is er de kans op groei en toenemende activiteit.  

Willen we ook in de toekomst kunnen genieten van goede Tennis voorzieningen en aangesloten blijven op de landelijke trend waarbij veel tennisspelers ook Padel gaan spelen dan moeten we nu in actie komen. Vanuit de KNLTB leren we dat Tennis zich landelijk goed lijkt te stabiliseren qua ledenaantallen en deelnemers aan toernooien en competities. Padel heeft een vliegende start gemaakt en neemt de komende jaren nog een enorme vlucht: er komen nog een groot aantal banen bij, ook het aantal actieve spelers neemt sterk toe.  

Als besturen hebben we gesproken over de logische scenario’s: apart van elkaar doorgaan of samengaan. In het samen-scenario zien we meer kansen dan bedreigingen: we vergroten onze slagkracht, vergroten de mogelijkheden om te investeren en zien met het samengaan de kans om een sterke en actieve Tennisvereniging in Gestel op een toekomstbestendige wijze neer te zetten.  

Wij zijn ons ervan bewust dat we dit, samen met onze leden, in een aantal zorgvuldige stappen moeten verkennen en vorm moeten geven. En ja, er zullen een aantal uitdagende discussiepunten zijn. Zoals dat past bij twee verenigingen met een eigen historie. De voordelen die wij zien in het samengaan ten opzichte van het behouden van de verenigingen zoals die er nu zijn geven maken dat wij met veel plezier samen met de projectgroep, de werkgroepen en onze leden dit proces zijn gestart. 

Lees verder over het verkenningstraject: