Samen zorgen we voor de club

Om een goede club te zijn en voor het clubgevoel hebben we een goede samenwerking en hulp van alle leden nodig. Daarom graag aandacht voor hetvolgende.

BANEN 

Wij hebben samen zorg te dragen voor onze banen. We zijn weersafhankelijk daarom kan het zijn dat de banen niet bespeelbaar zijn. Vanwege het feit dat we in een jaargetijde komen dat de tennisbanen soms minder bespeelbaar zijn even aandacht voor het volgende: We hebben regels wanneer banen wel en niet bespeelbaar zijn, zie ook de bespeelregels.voor zowel de smashcourt-banen als de gravelbanen. Bij twijfel is ook Arnold te raadplegen, hij is zeker kenner van de banen. Wanneer gebruik van banen schade aan de banen toebrengt en de veiligheid van bespelers in het geding is, moet er absoluut niet op gespeeld worden. We willen onze tennisbanen is zo'n optimaal mogelijke conditie houden en zo onnodig extra onderhoud en schade beperken. Wij hopen op jullie begrip en jullie medewerking. We moeten dit samen doen. 

BESPEELREGELS
SMASH COURT & GRAVEL Banen

Regen:  
Smash Court: bespeelbaar tot zich natte plekken gaan vormen, natte banen niet slepen
Gravel: bespeelbaar tot banen nat worden, natte banen niet slepen
Vorst:  
Smash Court: bevroren banen niet bespeelbaar, wanneer wel of niet mag worden gespeeld wordt aangegeven via website en afhangbord         
Gravel: niet bespeelbaar
Sneeuw en opdooi:  
Smash Court: niet bespeelbaar
Gravel: niet bespeelbaar

BAANVERLICHTING

Sinds 1 oktober zijn onze 8 banen voorzien van LED verlichting. Je kan deze lichten aanmaken in de gang van de kleedkamers naast het afhangbord. 

Uitgespeeld ? Lampen uit!Graag willen we dat jullie zelf consequent de verlichting uitmaken, zo zijn we bewuster bezig en spekken we de clubkas.

Dan hebben we natuurlijk het 

BAAN AFHANGREGLEMENT:

1.

Je moet lid van de club. Geen lid? Je kunt je direct online aanmelden (klik hier).

2.

Afhangen is verplicht, ook als alle banen vrij zijn. Wij willen graag als bestuur op de hoogte zijn van de baan bezetting in verband met onderhoud.

3.  Niet afgehangen is geen rechten
4. Wanneer er vrije banen zijn, dan altijd afhangen op een vrije baan.
5. Zijn alle banen bezet dan kies je de baan die het eerst vrij komt.
6. Het is niet toegestaan door het kiezen van twee singles aaneengesloten een langere speeltijd voor het dubbelspel te verkrijgen. (Ook niet alvast boeken met minuten ertussen)
7. Wanneer de speeltijd voorbij is en er zijn geen volgende spelers kan men doorspelen tot er zich spelers melden die hebben afgehangen.
8.

Respecteer elkaars rechten en plichten.

9.

Je mag maar 1x per dagdeel afhangen. Als er geen leden na je komen, kan je blijven staan. Komen er wel mensen dan kan je ter plekke kijken of er een andere vrije baan is waarop je kan spelen.